Functional tests

Функционални изследвания:
За осъществяване на специализираните диагностичните и лечебни дейности кабинетът разполага със съвременна висококачествена медицинска апаратура за функционална неинвазивна диагностика:

  • Ехокардиография и доплеркардиография безвреден прецизен метод за диагностика при вродени и придобити сърдечни пороци, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето с или без миокарден инфаркт, кардиомиопатии, миокардити, перикардити. Ехокардиограф Philips Affiniti GE 50 с цветен доплер, пулс и постоянен доплер, трансдюсер с вариабилни честоти, Възможности за запис на находката на Дигитален принтер и CD.
  • Велоергометрия - ЕКГ стрес-тест. Методът дава ценна информация при съмнение за исхемична болест на сърцето или известна такава, след бай-пас операция или стентиране на сърдечна артерия. Велоергометър Ergoline с 12 канален дигитален ЕКГ Mortara.
  • Електрокардиография - ЕКГ в покой. Има диагностична стойност при всички сърдечни болести, но особено полезен е при исхемична болест на сърцето, стабилна / нестабилна ангина пекторис, остър миокарден инфаркт, както и при всички сърдечни аритмии. Апарат Mortara ЕЛИ 250, 12 канален с автоматичен анализ.
  •  Holter- 24 часов дигитален ЕКГ запис в 3 отвеждания. Методът се използва при диагностика на сърдечните аритмии протичащи с ускорен или забавен пулс, както и при различни форми на исхемична болест на сърцето. Апарат Mortara Н3.

Comments are closed.