Ехокардиография и доплеркардиография

  • Ехокардиография и доплеркардиография - безвреден и прецизен метод за диагностика при вродени и придобити сърдечни пороци, артериална хипертония, исхемична болест на сърцето с или без миокарден инфаркт, кардиомиопатии, миокардити, перикардити. Ехокардиограф Philips Affiniti GE 50 с цветен доплер, пулс и постоянен доплер, трансдюсер с вариабилни честоти, Възможности за запис на находката на дигитален принтер и CD.

 


Comments are closed.